به گزارش اکونا پرس،

آتش نشانان بلافاصله با همکاری امدادگران اورژانس فرد مصدوم را به بیمارستان امام خمینی انتقال دادند.نیروهای آتش نشانی در بخش اورژانس و در حضور عوامل بیمارستان، بدنه چرخ گوشت را برش داده و پس از رهاسازی دست مصدوم از میان چرخ گوشت، این کارگر مصدوم را برای انجام اقدامات درمانی لازم در اختیار پزشکان بیمارستان قرار دادند.