اریک ترامپ پسر رئیس جمهور آمریکا به فرزند 22 ماهه اش ماهیگیری آموزش می دهد.

اریک 35 ساله عکس هایی از ماهیگیری با پسرش لوک را منتشر کرده است. لوک در ماه سپتامبر 2 ساله می شود.

پسر رئیس جمهور آمریکا چند عکس از آموزش ماهیگیری به اریک را با هشتک #FirstFish منتشر کرده است.

لارا همسر اریک قرار است ماه آینده فرزند دوم خود را به دنیا بیاورد.

اریک ترامپ کارآفرین و بازرگان و همسرش لارا نیز تهیه کننده برنامه های تلویزیونی و مشاور کمپین انتخاباتی دونالد ترامپ بود.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)