به گزارش اکونا پرس،

ینسن تان 39 ساله این عکس ها را از یک تالاب که سطح آن با گیاهان سبز پوشیده شده گرفته است.

در این عکس ها تمساح تلاش می کند تا جایی که ممکن است خود را زیر سبزه ها پنهان کند و فقط چشمان بازش قابل رویت است.

گونه ای از تمساح که در اندونزی وجود دارد تمساح سیامی است که می تواند تا 4 متر رشد کند. این تمساح ها از ماهی ها و مارها تغذیه می کنند اما گاهی پستانداران را نیز شکار می کنند.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)