به گزارش اکونا پرس،

 راب بوروفسکی 51 ساله در نزدیکی کوه های راکی در آلبرتای کانادا این عکس ها را شکار کرده است.

او هنگامی که با نامزدش در مسیری در حال حرکت بود متوجه این جغد خاکستری شد. جغد خاکستری کاملا خود را با درختان استتار کرده بود و باعث شد که تقریبا دیدنش بین درختان غیرممکن شود.

این پرنده خاکستری بزرگترین گونه جغد در جهان است.

راب می گوید من از اینکه در جستجوی حیوانات وحشی در طبیعت بگردم لذت می برم. عکسی هم که از این جغد گرفتم به دلیل همرنگ بودنش با تنه درختان بسیار جالب بود.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)