شاهزاده الیزابت انگلیس در هجده سالگی زمان جنگ جهانی دوم (+عکس)