به گزارش اکونا پرس،

یک زوج در غار دوپنیسا واقع در استان قرقلرایلی در شمال غربی ترکیه مراسم ازدواج خود را برگزار کردند.

علی کالیاپ ۳۶ ساله و اصلی الگین ۳۰ ساله در این غار که هزاران خفاش در آن ساکن هستند مراسم عقد خود را جاری کردند و به یکدیگر بله گفتند.

این زوج از اینکه مراسم عقد خود را در این غار و در حضور هزاران خفاش برگزار کردند ابراز خوشحالی کردند.

عروس خانم گفته که من ۲۳ سال پیش به همراه پدرم از این غار دیدن کردم و در آن زمان به او گفتم که می‌خواهم در اینجا ازدواج کنم.

داماد نیز می‌گوید وقتی عروس خانم پیشنهاد برگزاری مراسم در این غار را داد بسیار تعجب کردم و پس از مدتی سرانجام به برگزاری مراسم در غار موافقت کردم.

این نخستین بار است که چنین مراسمی در این غار برگزار می‌شود.