به گزارش اکونا پرس،

در فیلم دیدنی که از این حیوان باهوش گرفته شده او برای لحظاتی وانمود کرده است که پایش فلج و شکسته است تا بتواند توجه رهگذران را به خود جلب کرده و راحتت غذا بدست آورد.

به گفته فردی که از این سگ فیلم گرفته و در فضای مجازی منتشر کرده است این حیوان بسیار باهوش است که در خیابان‌های بانکوک تایلند آسان‌تر از همنوعان خود غذا بدست می‌آورد.