به گزارش اکونا پرس،

این روزها شبکه های اجتماعی در استان سیستان و بلوچستان از عکسی با نوشته های عجیب پر شده است.

 نوشته های داخل عکس انتصاب عجیب یک کارمند در راه و شهرسازی ایرانشهر سیستان و بلوچستان را نشان می دهد .

سمت عجیب یک کارمند در راه و شهر سازی ایرانشه