به گزارش اکونا پرس،

به نقل از میرر، «کانی هالوول» در حین ماهیگیری در ساحل آفریقای جنوبی به خاطر بی توجهی با نیزه به سمت خود شلیک کرد.
نیزه از یک طرف سر این ماهیگیر وارد و از طرف دیگر خارج شده و او را به شدت زخمی کرده است.
به گفته پزشکان این مرد بسیار خوش شانس بوده که از این حادثه جان سالم بدر برده است. پزشکان موفق شدند پس از عمل جراحی وی را از مرگ حتمی نجات دهند.