عکس/ امیر بارانی ۲۵ ساله؛ وثیقه گذار سند ۲۰ میلیاردی «شبنم نعمت زاده»