واکنش مجری شبکه خبر به گر‌یم ستایش + عکس

واکنش مجری شبکه خبر به گر‌یم ستایش + عکس