به گزارش اکونا پرس،

سخنگوی پلیس نیجریه گفته است که نیروهای پلیس به یک ساختمان در کادونا یورش بردند و قربانیانی که در شرایط ناسازگار و غیرانسانی در آنجا قرار داشتند را نجات دادند.

به گفته پلیس بسیاری از افرادی که در این ساختمان حضور داشتند کودکان کم سن و سال بودند که تحت شکنجه و آزار و اذیت جسمی و جنسی قرار گرفته اند.

این مدرسه حدود 10 سال است که در کادونا فعالیت می کند و کودکان برای یادگیری قرآن توسط خانواده هایشان در این مکان ثبت نام شده اند.

مسئولان مدرسه ادعا می کنند که ما به افراد قرآن و درس اسلامی می آموزیم اما در این ساختمان جز شکنجه و تعرض جنسی چیز دیگری دیده نشد.

بر روی بدن بسیاری از کودکان زخم های عمیقی دیده می شود و پاها و دست های آنان زنجیر شده است. شماری از قربانیان گفته اند که مجبور به تعرض به همجنس شده اند.

رئیس پلیس کادونا گفت: در این ساختمان بردگی انسانی قابل مشاهده است. این خانه شکنجه گاه کودکان و مردان بوده است.

در جریان عملیات پلیس صاحب مدرسه و شش پرسنل آن دستگیر شده اند.

یکی از نیروهای پلیس گفته است در این ساختمان 300 نفر حضور داشتند که دست و پای 100 نفر از آنان در زنجیر بود.

قربانیان مورد سوءاستفاده جنسی قرار گرفته اند. برخی از آنان گفتند که توسط معلمان مورد تجاوز قرار گرفته اند.

حمزه 42 ساله یکی قربانیان گفت: من در اینجا سه ماه در غل و زنجیر بودم. من قرار بود کارشناسی ارشد خود را در دانشگاه پرتوریا در آفریقای جنوبی دنبال کنم اما در اینجا به زنجیر کشیده شدم. او افزود: آنها ادعا می کنند که به ما قرآن و اسلام می آموزند اما کودکان را در معرض همجنسگرایی و تجاوز قرار دادند.

 

(تصاویر)

(تصاویر) تجاوز جنسی و شکنجه در مدرسه آموزش قرآن!

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر) تجاوز جنسی و شکنجه در مدرسه آموزش قرآن!

(تصاویر) تجاوز جنسی و شکنجه در مدرسه آموزش قرآن!

(تصاویر) تجاوز جنسی و شکنجه در مدرسه آموزش قرآن!