به گزارش اکونا پرس،

به گفته رسانه های انگلیس جانسون پیش هر آرایشگری نمی‌رود. کسی چه می‌داند، شاید در پایان روز دوباره موهایش سیخ شد!

(تصویر)

(تصویر)