به گزارش اکونا پرس،

به نقل از عربی ۲۱، بامداد روز گذشته «عبدالعزیز الفغم» محافظ شخصی ملک سلمان، پادشاه عربستان در شهر جده به قتل رسید.

کاربران توئیتر تصاویری از داخل خانه‌ای که به گفته پلیس عربستان، ملک سلمان در آنجا به قتل رسیده است را به اشتراک گذاشتند.