کاردی‌بی، بازیگر جدید هالیوود با لباسی عجیب در هفته مد پاریس.