شهره سلطانی با انتشار این عکس نوشت: من راه هاى نرفته زیادى دارم ...

پی نوشت: به در خواست کارگردان اطلاعاتی فعلا نمیتونم در مورد این کار بنویسم، شرمنده اتونم

 

خانم بازیگر راننده تاکسی شد!