به گزارش اکونا پرس،

جان برنارد داور سابق راگبی که از نزدیک این صحنه را مشاهده کرده تصاویری از آن را منتشر کرده است.

او می گوید همواره قورباغه ها توسط مارها شکار شده و خورده می شوند اما این بار قوانین طبیعت برعکس شد.

این اتفاق در منطقه ایست رادینگ آو یورکشایر در شرق انگلیس رخ داده و آقای برنارد را متحیر و مبهوت کرده است.

وی گفت: در ابتدا دو حیوان با هم روبرو شدند و من فکر کردم مار به قورباغه حمله می کند اما به یکباره قورباغه سر مار را در دهان خود گرفت و مار هرچه تلاش کرد نتوانست رهایی یابد.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)