میوه در مغازه‌های شمال شهر، دانه‌ای ۱۲۰ هزار تومان! +عکس