به گزارش اکونا پرس،

به نقل از دیلی میل، گوزن وحشی نر در حالیکه مسیر حرکتی خود را گم کرده بود پس از شکستن پنجره آرایشگاه و برخورد با یکی از مشتریان بی هدف به نقاط مختلف آرایشگاه حرکت کرده تا اینکه موفق شده دوباره از آرایشگاه خارج شود.
با ورود گوزن مشتریان آرایشگاه به شدت وحشت کرده و پا به فرار گذاشتند. گزارش‌های رسیده نشان میدهد که خوشبختانه هیچکس در این حادثه دچار آسیب جدی نشده است.
به گفته پلیس محلی گوزن از منطقه جنگلی پشت آرایشگاه مسیر خود را گم کرده و وارد آرایشگاه شده است.