به گزارش اکونا پرس،

در بیشکک پایتخت ازبکستان روز گذشته یک دوره مسابقه خونین میان سگ ها برگزار شد که بسیاری از تماشاگران ازجمله کودکان با تلفن های همراه از این صحنه های تکان دهنده فیلمبرداری کردند.

صاحبان سگ ها می گویند این سگ ها که وزن آنها به 100 کیلوگرم می رسد با شرکت در این مبارزات ارزش خود را ثابت می کنند چراکه آنها باید از گله های گوسفندان مراقبت کنند.

مبارزه این سگ ها تا هنگامی که رقیب مغلوب شود ادامه می یابد. این حیوانات درنده با دندان های خود بخشی از بدن حریف را جدا می کنند.

جنگ سگ ها با وجود اینکه در سراسر جهان اقدامی غیرقانونی است اما در قرقیزستان یک سنت ملی محسوب می شود.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)