به گزارش اکونا پرس،

فلور نظری با انتشار این عکس نوشت: همیشه در تمامی پرواز ها چه داخلی چه خارجی کل کادر پروازی خیلی به من محبت دارند و من بسیار قدر دانشون هستم ولی اینبار جالب تر شد برای اولین بار بعد عکسهای که با عزیزان انداختیم پیشنهاد کاپیتان در اخر سفر این بود که به جاشون بشینم رو صندلی کاپیتان و حاصلش شد این عکس ، خیلی هیجان انگیز بود ممنون از خلبان پرواز عزیز که پیشنهاد دادن به جاشون بشینم و خودشون محبت کردند این عکس رو بگیرند .

 

فلور نظری هم خلبان شد!+عکس