(تصویر) نمای بسته از گریم پارسا پیروزفر در نقش مولانا