تصاویری قدیمی از دوران سربازی حمید لولایی هنرپیشه با سابقه کشورمان را مشاهده می‌کنید:

تصاویری کمتر دیده شده از دوران سربازی حمید لولایی

تصاویری کمتر دیده شده از دوران سربازی حمید لولایی