اخم در استوری اول هنگامی که فحاشی عراقی‌ها را می‌شنود و خنده رضایت وقتی حرفش را در زمین خواهد زد...

 

واکنش جالب سردار به فحاشی عراقی‌ها!