سورپرایز متفاوت مادر شبنم قلیخانی از راه دور  / پوشش غربی خانم بازیگر در مراسم فارغ التحصیلی پسرش /