به گزارش اکونا پرس،

 احمد و محمد دو نوزاد اهل طرابلس لیبی از ناحیه شکم و لگن به هم چسبیده بودند که توسط تیم 35 نفره از جراحان، پزشکان و تکنسین ها و پرستاران عربستانی در بیمارستان ویژه کودکان ملک عبدالله در ریاض تحت عمل  جراحی قرار گرفتند.

پدر این کودکان در حالی که اشک می ریخت از دکتر عبدالله الربیعه که سرپرستی تیم جراحی را بر عهده داشت قدردانی کرد.

دکتر الربیعه تخمین زده بود که این عمل جراحی موفقیتی 70 درصدی خواهد داشت. عمل جراحی این دوقلوها در 11 مرحله صورت گرفته است.

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)