به گزارش اکونا پرس،

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به همراه همسرش ملانیا ترامپ و مایک پنس معاون اول رئیس جمهور آمریکا از این سگ که کونان نام دارد در محوطه کاخ سفید استقبال کرد.

رئیس جمهور آمریکا طی سخنانی در این دیدار گفت: این مایه افتخار ما است که کونان در اینجا حضور دارد. ما به کونان یک جایزه می دهیم.

مایک پنس معاون رئیس جمهور آمریکا نیز گفت: ما توانسته ایم که این عملیات را بدون هیچ تلفاتی انجام دهیم. ما امروز یکی از نیروهای ویژه خود را به عموم نشان دادیم.

وی افزود: ما همچنین شاهد حضور یک سگ فوق العاده در اینجا هستیم. نیروهای ما کار بزرگی انجام دادند. کونان یک قهرمان است.ما از حضور وی در کاخ سفید لذت می بریم.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)