عکس دیده نشده از چهره معروف سریال پایتخت ۲۰ سال قبل