به گزارش اکونا پرس،

بهرام افشاری با انتشار تصویر گریمش در دو فصل پنجم و ششم «پایتخت» نوشت: «دیگه رو سرش خبری از اون موها نیست ولی تو سرش خبر زیاده»

پُست بهرام افشاری درباره نقشش در «پایتخت۶»+عکس