به گزارش کلیک‌تو‌هوستون، تار عنکبوت با وجود داشتن رکورد استقامت فقط می‌تواند حشره‌ها را به دام اندازد و جانور‌هایی مانند خفاش از پس پاره‌کردن آن برمی‌آیند. اما گویا اندازه بزرگ این عنکبوت زرد باعث شد پیش از رهایی خفاش، این حشره تار‌های بیشتری را دور آن تنیده و آن‌را به دام اندازد.

خفاشی که شکار یک عنکبوت شد! +عکس