ایوانکا ترامپ و همسرش جارد کوشنر سه فرزند به نامهای آرابلا، ۸ ساله، جوزف، ۶ ساله و تئودور ۳ ساله دارن. تصویر این خانواده ۵نفره را ببینید:

 

ایوانکا ترامپ به همراه فرزندان و همسرش+عکس