به گزارش اکونا پرس،

فرمانده یگان فاطمیون در گفت وگویی ضمن تسلیت شهادت سردار سلیمانی خاطره‌ای از آرامش این شهید عزیز مقابل جنگنده‌های آمریکایی روایت کرد و داستان نماز شکر خواندن حاج قاسم در این عکس را اینگونه توصیف کرد:«ما معمولا برای سرکشی به مناطق تحت درگیری با هلی کوپتر در رفت و آمد بودیم. یکی از روز‌هایی که منطقه «حنف» در مرز عراق و سوریه از دست داعش آزاد شده بود به خواست حاج قاسم بنا شد به آنجا برویم تا سری به وضعیت منطقه و نیرو‌ها بزنیم و از اوضاع مطلع شویم.

هنگام پرواز حاجی شروع کرد در دفترش مطالبی را یادداشت کردن. هم‌زمان جنگنده‌های آمریکایی هم با دیدن هلی‌کوپتر ما تلاش می‌کردند ما را از مسیرمان منحرف کنند. البته آن‌ها نمی‌دانستند هلیکوپتر حامل چه شخصیتی است. من که مضطرب شده بودم چند بار به حاجی گفتم جنگنده‌ها دارند نزدیک ما می‌شوند. اما ایشان با آرامش به نوشتن ادامه داد و حتی سرش را هم بلند نکرد که نگاه شان کند.

چند دقیقه بعد به منطقه که رسیدیم سردار سلیمانی در نقطه صفر مرزی نماز شکر خواند و برگشتیم.