به گزارش اکونا پرس،

شینزو آبه نخست وزیر ژاپن یکشنبه شب در عربستان با محمد بن سلمان ولیعهد سعودی دیدار و گفت و گو کرد.

نخست وزیر ژاپن در شهر العلا استراحتگاه محمد بن سلمان ولیعهد عربستان با وی دیدار و گفت وگو کرد. این دیدار در یک چادر صورت گرفت و شینزو آبه نیز یک عبای عربی به تن کرده بود.