هدیه جالب سفیر یمن در تهران به پسر سردار سلیمانی + عکس