(تصاویر) ۲ کشته و ۳ مصدوم در تصادف بامدادی در نیایش