شهاب حسینی در توضیحات این عکس نوشت:

این روز‌ها دل و دماغی نیست تا شرح یک روز به یاد ماندنی در تاریخ فعالیت حرفه‌ای‌ام را با جزییات با شما به اشتراک بگذارم.
همین قدر که ملاقات آدم‌های بزرگ از نزدیک و آشنایی با مرامی که برای خود در زندگی برگزیدند.
تاییدی است بر این باور که هیچ عزتی بی علت نیست.

 

عکس جدید شهاب حسینی در کنار رابرت دنیرو