یک روز وقتی او داشت در وسط منهتن به طرف مقصد قدم برمی‌داشت، ناگهان یک زن سیاه‌پوست با لبخندی سخاوتمندانه که تمام صورتش را پوشانده بود جلوی هولمز ظاهر شد و او را در آغوش کشید. هولمز که در حال و هوای خود به سر می‌برد از این رفتار صمیمی که اصلاً انتظارش را نداشت به شدت غافلگیر شد.

 

واکنش بازیگر معروف به طرفدار سمج

 

واکنش بازیگر معروف به طرفدار سمج

 

واکنش بازیگر معروف به طرفدار سمج

واکنش بازیگر معروف به طرفدار سمج

واکنش بازیگر معروف به طرفدار سمج