این زوج در ۲۰ ژانویه با هم ازدواج کردند و در مراسم ازدواج دو فرزند اندرسون از ازدواج سابقش با تامی‌لی به نام‌های براندون و دیلان حضور داشتند. 

پامِلا اندرسون از همسرش جان‌ پیترز تهیه‌کننده، فقط ۱۲ روز پس از ازدواج جدا‌شد. پامِلا و جان دو هفته قبل و به طور سرّی ازدواج کردند و جدایی آن‌ها به همان سرعت رخ‌ داد.

جدایی مانکن‌معروف از همسرش ۱۲ روز پس از ازدواج