سلفی بهنوش بختیاری با پوران درخشنده زیر نور آفتاب/عکس