همسر مکرون پس از عمل زیبایی ۳ ساعته برای اولین بار در انظار عمومی ظاهر شد. در قسمت زیر چهره جدید همسر مکرون بعد از عمل زیبایی را قرار داده ایم.

رونمایی از چهره جدید همسر مکرون بعد از عمل زیبایی ۳ ساعته! + عکس