فاطمه گودرزی و  پوریا پورسرخ در جشن تولد 69 سالگی «مجید مظفری»