عکس زیرخاکی از مهران مدیری و بازیگران سریال «پاورچین»عکس زیرخاکی از مهران مدیری و بازیگران سریال «پاورچین»