لباس عجیب امیرعباس گلاب در پشت صحنه سلفی با دموکراسی/عکس