یک رستوران در سانگیوان چین روش متفاوتی برای تحویل غذا در پیش گرفته است. پیک این رستوران غذای پخته نشده را از فاصله چند متری به سمت مشتریان پرتاب می‌کند تا از انتشار ویروس کرونا جلوگیری شود.