جوش فتلمن 29 ساله این عکس را در دلتای اوکاوانگو بوتسوانا هنگامی که گروهی از سگ های وحشی بچه آهو را تکه تکه کرده اند گرفته است.

در یکی از عکس ها سگ وحشی به دوربین عکاس خیره شده است. او حمله گروهی سگ ها به آهو را وحشیانه توصیف کرده است. فتلمن عکس های گرفته شده اش را جذاب و دیدنی توصیف کرده است.

سگ های وحشی حیواناتی اجتماعی هستند و به صورت گروهی با بی رحمی تمام به طعمه حمله می کنند.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)