سوشا مکانی، گلر ایرانی که بعد از جدایی از نفت مسجد سلیمان به نروژ برگشت تصویری از خودش منتشر کرد که ظاهری عجیب و جالب توجه داشت.

 

photo_2020-03-01_10-57-00