با برگزاری تظاهرات مردم هند علیه تبعیض مذهبی و همزمان شدن آن با سفر دونالد ترامپ رئیس آمریکا به این کشور و صحبت‌های اخیرش درباره کنترل رفتار و نظارت بیشتر دولت هند بر مسلمانان این کشور، آتش تعصب هندوها به خانه‌، مساجد، جان و مال مسلمانان این کشور کشیده شد و در برهه زمانی که ویروس منحوس کرونا تمام افکار جهانی را معطوف خود کرده است، بی‌توجهی مسئولان حقوق بشر بین المللی و سکوت دیگر کشورها جای بسی تأمل دارد. 

در ادامه ویدیوئی وحشتناک و دلخراش از زنده به گور کردن مادر و کودک زنده در خاک را مشاهده و دریافت خواهید.