به گزارش اکونا پرس،

او در متن پیوست این عکس نوشته است:

«گریم شدن با ماسک

این مدلی‌شو دیگه ندیده بودیم

اتاق گریم پایتخت ۶

با بچه‌های پرانرژی و با انگیزه گریم

کرونا از آنچه فکر می‌کنید به شما نزدیک‌تر است»

 

گریمِ ارسطوی «پایتخت» زیر سایه کرونا +عکس