به گزارش اکونا پرس،

 اداره پلیس ملینا د سگورا پس از چندین تماس در مورد رؤیت یک شیر در منطقه تحقیقات و بررسی های خود را آغاز کرد.

پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که این حیوان در واقع یک سگ بزرگ است که نظیر شیر به نظر می رسید. موهای بدن این سگ طوری اصلاح شده بود که حیوان را شبیه به شیر نشان می داد.

پلیس اعلام کرده که سگ متعلق به یکی از ساکنان منطقه مجاور است و آن را به صاحبش بازگردانده است.

 

(تصویر)

(تصویر)