به گزارش اکونا پرس،

مشخص نیست که این لاستیک چگونه دور گردن زرافه قرار گرفته است. لاستیک باعث ایجاد زخم های عمیق روی گردن این حیوان شده است.

راب براندفورد یکی از مسئولان حیات وحش کنیا معتقد است که این لاستیک به صورت زباله در طبیعت رها شده است.

وی افزود: تیم حیات وحش به وسیله چند طناب و به آرامی زرافه را به سمت زمین هدایت کردند تا صدمه ای به خود وارد نکند. چراکه ایجاد صدمه به گردن ظریف و طویل زرافله ممکن است به مرگ حیوان منجر شود.

راب گفت: در ادامه زرافه بیهوش شد و لاستیک از گردنش خارج شد. سپس زخم گردنش نیز ضدعفونی و تحت درمان قرار گرفت.

 

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)

(تصاویر)